Podłoże pod garaż

Klient zobowiązany jest do przygotowania i wypoziomowania podłoża. W zależności od przeznaczenia garażu, wyróżnić można następujące rodzaje podłoża:

Bloczki betonowe

Fundament

Wylewka betonowa

1. Montaż typowego garażu (3×5) z bramą otwieraną na boki trwa około 50min.

 

2. W sprawie pozwolenia na postawienie garażu należy dowiedzieć się w Urzędzie Gminy lub Miasta odpowiednim dla miejsca zamieszkania klienta.

Istnieje jednak zapis w Ustawie PRAWO BUDOWLANE (Art 29, rozdz. 4, pkt 2), który mówi: „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.”

 

3. Po zamontowaniu obiektu, konstrukcja powinna zostać niezwłocznie zakotwiczona do podłoża (możliwość zamówienia usługi w naszej firmie).

4. Zlecenia realizowane są do 30 dni roboczych.

5. Około 2-4 dni przed przyjazdem informujemy każdego klienta telefonicznie o terminie montażu jednocześnie potwierdzając dokładnie jeszcze raz wymiary zamówionego garażu.